Brandmeldingsinstallatie? Schilder-deventer.nl

Afhankelijk van de ruimte waarin een melder geplaatst wordt is een aantal verschillende typen melders beschikbaar.

Brandmelding installatie

Schilder-deventer.nl kan u diverse typen brandmelding installaties leveren. De keuze voor een bepaald type brandmelder is afhankelijk van de ruimte waarin de melder moet worden geplaatst en de specifieke functie die de melder moet vervullen. De volgende typen brandmelders zijn beschikbaar.

Brandgasmelder

Een brandgasmelder beschikt over één of meerdere detectoren die bepaalde soorten moleculen kunnen detecteren. Meestal gaat het hierbij om koolstofmonoxide of koolstofdioxide detectoren omdat die bij brand in grote hoeveelheden vrijkomen. Dit type brandmelder kan ook op stoffige en/of warme plaatsen worden gebruikt, dit in tegenstelling tot vele andere typen brandmelders. Brandgasmelders slaan ook alarm bij slecht functionerende CV ketels en geisers. Dit type brandmelder is, in vergelijking met de andere typen melders, relatief duur.

Hittemelder

Hittemelders slaan alarm als de omgevingstemperatuur boven een vooraf ingestelde waarde komt. De grens ligt vaak rond 60°C omdat deze temperatuur onder normale omstandigheden meestal niet gehaald wordt en in geval van brand al spoedig overtroffen wordt. Hittemelders slaan relatief laat alarm, maar zijn in vergelijking met andere melders goedkoop.

Optische rookmelder

Als er rook wordt gesignaleerd door de optische rookmelder, slaat deze alarm. Dit type brandmelder werkt op basis van het licht. Als er rookdeeltjes aanwezig zijn, zal de hoeveelheid opvallend licht verminderen en zal de melder alarm slaan.

Plaatsing van melders

Rook is lichter dan lucht en zal een ruimte van boven naar onder vullen. Om de rook tijdig te ontdekken dient een rookmelder op een zo hoog mogelijke plaats te worden bevestigd, bijvoorbeeld aan het plafond. Omdat rook zich in het algemeen zeer snel over een verdieping verspreidt kan vaak volstaan worden met één melder per verdieping. Bij hoge plafonds en bij moderne goed geïsoleerde woningen is het vaak beter meerdere melders per ruimte te plaatsen. Koolmonoxide (CO) is zwaarder dan lucht en zal een ruimte van onder naar boven vullen. Voor tijdige alarmering geldt dat koolmonoxidemelders juist laag moet hangen.

Verder is het van belang dat uw ontruiming- en brandmeldinstallatie aan gestelde eisen voldoet, de gestelde eisen zijn de volgende.

  • Alle toegepaste apparatuur dient aan De NEN-EN 54 reeks te voldoen.
  • De installaties dienen zichzelf continue op storing te bewaken.
  • De installaties moeten bij brand detectie / na het indrukken van een handbrandmelder direct de gewenste luide en of stille alarmering in werking zetten.
  • Bij ontruiming dient het slow whoop ontruimingssignaal in alle ruimtes goed hoorbaar te zijn. Ook dienen de sirenes en de bekabeling nog 30 minuten te kunnen blijven functioneren, ongeacht de omstandigheden waarin de melder verkeerd.
  • Neemt u gerust contact met Schilder-deventer.nl op voor de mogelijkheden.

Vraag uw offerte aan

WhatsApp chat